SeeMe2

De thermometer in je organisatie

Is je onderwijskwaliteit op orde? Voldoe je aan de kwaliteitseisen? Je kwaliteitsplannen?
Zijn je managers hiervan op de hoogte? Je medewerkers? De ouders? De externen met wie je samenwerkt? De bedrijven? Maar vooral de studenten? Is je onderwijs transparant? En kun je dat ook aantonen?

Welkom bij SeeMe2!

De naam SeeMe2 is geen toeval. Iedereen verdient het immers gezien en gehoord te worden.

Met SeeMe2 krijg je antwoord op belangrijke vragen: 

 • Wat leeft er onder de studenten? Wat vinden ze nu daadwerkelijk van onze school, onze docenten, de stages, onze organisatie? Waar lopen ze tegenaan? Positieve, negatieve ervaringen? Kunnen ze hun verhaal veilig kwijt?
 • Wat leeft er onder de medewerkers? Wat vinden ze nu daadwerkelijk van onze school? Het werk dat ze doen? De collega’s? Werken ze in een veilige omgeving? Kunnen ze hun verhaal kwijt?
 • Heeft het management voldoende informatie vanuit de werkvloer? Weet het management wat er speelt bij de studenten, de ouders, de bedrijven, de externen? Heeft het management voldoende tools om te meten, verbeteringen te laten zien om de kwaliteit te verhogen? Te verantwoorden?

Iedereen doet ertoe

Met SeeMe2 streven we ernaar om elk individu in de organisatie een stem te geven, een veilige ruimte te bieden, om interactie te krijgen en ervaringen te delen over kwaliteit van onderwijs, werk, stage en organisatie.

SeeMe2 is een managementtool die de organisatie ondersteunt met als doel:

 • De studenten en de medewerkers een platform te geven de kwaliteit van onderwijs te verbeteren.
 • Het management een tool geven om te meten en te weten.
 • Het gezamenlijk kunnen bespreken van de resultaten.
 • Gezamenlijk oplossingen creëren.
 • Kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Hoe werkt SeeMe2?

Je werkt met SeeMe2 in een veilige, anonieme omgeving. Je krijgt waardevolle inzichten door middel van grafieken. Zo kun je zien wat er daadwerkelijk speelt in je organisatie.

 • Via professioneel zelf samengestelde naamloze vragenlijsten kun je inzicht krijgen in de beleving van de studenten, de medewerkers, de ouders en externen.
 • Vragenlijsten over verschillende thema’s worden anoniem ingevuld.
 • Het bespreken ( in de klas, teamvergadering, teamoverleg ) van de resultaten zonder naam en toenaam.
 • Het anoniem persoonlijk kunnen bespreken van ervaringen met je coach, docent begeleider, manager, eventueel een professional.

Altijd en overal

Elke dag, op ieder moment een eigen Quick scan maken, waar je ook bent, waar je ook mee bezig bent, wat je ook maar wilt weten

SeeMe2 is niet alleen een applicatie; het is uw partner in het ondersteunen en ontwikkelen van studenten. Met toegang tot professioneel samengestelde vragenlijsten, naadloze aansluiting op lesprogramma’s en anonieme chatmogelijkheden, staat u er nooit alleen voor. Samen kunnen we een verschil maken in het leven van studenten en hen helpen groeien tot zelfverzekerde en veerkrachtige individuen.

Door deel te nemen aan SeeMe2, krijgt u niet alleen de mogelijkheid om individuele studenten te ondersteunen, maar ook om waardevolle inzichten te verkrijgen over wat er speelt binnen uw school of organisatie. Deze informatie stelt u in staat om gerichte interventies te implementeren en het welzijn van al uw studenten te verbeteren.

 

Benieuwd geworden? Neem een kijkje op seeme2.nl! 

Foxi Group

Alphenseweg 2R

5133 NE RIEL

Menu

Bedrijven

Producten

Contact